Read Online Prevenció de riscos i socors a la muntanya: Manual pràctic (Manuals de muntanya) – Andy-palmer.co.uk


Prevenció de riscos i socors a la muntanya: Manual pràctic (Manuals de muntanya) La natura s molt seductora i ens atrapa en reptes engrescadors Tot i ser prudents, podem emmalaltir, patir accidents o haver d ajudar a alg En aquests casos sorgeixen dubtes i preguntes Aquest llibre intenta donar algunes respostes per prevenir riscos en les activitats de muntanya, i ensenya a actuar correctament i amb seguretat en situacions d emerg ncia Recull de manera esquem tica una s rie de coneixements b sics de socors i primers auxilis, pr ctics i aplicables amb els m nims recursos possibles.

  • (Catalán)
  • Prevenció de riscos i socors a la muntanya: Manual pràctic (Manuals de muntanya)
  • Neus Borràs i Farran
  • Catalán
  • 09 October 2019
  • 8497915925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *